Samtalsterapi/Coachning

Samtalsterapi/Coachning

                

Eftersom människan är en helhet, behöver vi ibland stanna upp och fråga oss om vår kompassriktning behöver ställas om. När våra livstrådar behöver redas ut kan det vara anledning till att gå i terapi.

Frågor som:

 

- hur ser mitt liv ut?

- vad vill jag?

- var detta allt?

- var är glädjen som jag kände som barn?

- varför trivs jag inte med mitt arbetsliv?

- hur ser mina relationer ut?

- hur är min självkänsla?

- varför är jag arg?

- varför känslan av olust och deppighet?

- känslan av att vara ofri?

- kan jag försonas med det som har varit?

- vågar jag sätta ord på vad du känner?

- är detta det arbete som jag egentligen vill ägna mig åt?

- att möta sidor i dog som du aldrig eller sällan vågat släppa fram.

Anledningarna är olika för var och en av oss till att vi under en period av vårt liv kan behöva hjälp av en samtalsterapeut.

Hitta det friska i dig, såsom glädjen och lusten att fokusera på dina inneboende potentialer. Väx i din personlighet och våga vara nära och öppen.

Att acceptera sorg och smärta och samtidigt släppa taget om gamla mönster som begränsar dig. Jag kan inte ta bort din smärta, men hjälpa din att förstå lärdomen i situationen. Att göra avslut på det som inte är fruktbart i nuet. Genom att se dina blockeringar arbetar vi med att stärka det friska.

Jag arbetar med samtalet som grund, visualiseringsövningar, meditation, bild, kroppsövningar, NPL och transaktionsanalysövningar är också redskap som jag blandar in i terapin.

Att ta känslomässigt farväl av det som inte ger näring och glädje i nuet är viktigt för att kunna vara mer här och nu.

Har även samtalkonsultation via skype.

Jag utbildades i Danmark av Claus Bülow och Hanne Roschke i Skab Dit Liv - Traeningen, läs mer på www.skabditliv.dk

Jag är också är utbildad i familjekonstellation, (enligt Bert Hellinger), det förekommer att jag även använder mig av sådana övningar i enskilda konsultationer. läs mer på www.b.hellinger.com eller på filmer www.youtube.com

Har du en önskan och behov av korttidsterapi, är du välkommen att bo hos oss under en tid, och vi arbetar med ett individuellt program för dig. Hör av dig för mer information och pris.

Ewa-Lis Hörne Messelth

Dipl. samtals- sorgbearbetningsterapeut

Kontakt: info@sinnenasgard.se eller 0709-360402